ANKARA TAVŞANI PAZAR DURUMU

PAZAR DURUMU

 


EKONOMİK GÖSTERGELER

 

Ankara Tavşanın öncelikli verimi yünü (Angora)’dür. İkinci derecede et, üçüncü derecede kürk/deri, dördüncü derecedeki  verimi gübre ve  mezbaha artıklarıdır.

Ankara tavşanının yünü (Angora) ağırlıklı olarak   tekstil sanayiinde kullanılır. Pazar durumu ve  sanayicinin talepleri doğrultusunda yılda 4-5 kırkım yapılır. Lif uzunluğu,  temizlik ve keçeleşme durumuna göre sınıflandırılır. (Bakınız: Yün bölümü)

Birinci sınıf yünler Kamgarn, ikinci kalite yünler strayhgarn, üçüncü kalite (kırpıntı) yünler de pamuk işleme tesislerinde iplik olarak işlenebilmektedir. Angora saf olarak işlenebildiği gibi, ağırlıklı olarak %10-40 oranında diğer elyaflarla (kuzu yünü, ipek, sentetik, vs.) karıştırılarak  kullanılır.

Hazine ve Diş ticaret müsteşarlığı verilerine göre 2000 yılında toplam 38419 kg angora ithal edildiği ve  95030 Dolar ödendiği; buna karşın damızlık satışını teşvik eden bazı spekülatöre göre de 80-100 dolar/kg olarak belirlenen yün fiyatları arasında oldukça uçurum görülmektedir.  Bu rakamların gerçekleri yansıtmadığı görülmektedir. Ankara Tavşanı yününün fiyatı modaya bağlı olarak yün borsasında belirlenmektedir.  İnternet aracılığı ile İngiltere yün borsasında birinci kalite yünün  30-40, ikinci kalite yün  15-20 Dolar/Kg’dan  fiyatlandırıldığı  görülmektedir.

İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Ankara Tavşanı yününün pazarı, işlenmesi (yarı mamûl ve mamûl) ve pazarlanması konularında çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Ankara Tavşanı Yetiştiricileri Birliği’nin kurulması amacıyla girişimler başlatılmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen “Ankara Tavşanı Yetiştiricileri” İl Müdürlüğümüz telefonundan ayrıntılı bilgi alabilirler.  (0312 3445950 / 264)

 

 

 

 

 

 

FAYDALANANILAN KAYNAKLAR:

1- Ankara Tavşanı Yünü Standardı TS 12122/ocak1997

2- Bilimsel Kürk Hayvancılığı Sempozyumu

3- İnal,F. http:://veteriner.selçuk.edu.tr/DERSProg/tvsnbes.htm

4- İnal, Ş.  http:://veteriner.selçuk.edu.tr/veteriner/Zootekni/Tvsn.htm

5- Kurtdede, A. (2001-Ankara) Tavşan Hastalıkları

6- Vatansever, H. (1999-Ankara)  Tavşan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları

7- www.utalaf.org

 

 

 


ANA SAYFA

TARİHÇESİ

GENEL BİLGİLER

ÜREMESİ

BAKIMI VE BESLEMESİ

PAZAR DURUMU

KAFES VE BARINAK

VERİMİ

İLETİŞİM İRTİBAT